3 desembre 2022

Senyalització comercial

IniciGUIASenyalització comercial

Senyalització comercial

La senyalització comercial, que es va implementar al municipi l’any 2003, es va renovar el gener de 2011 per adequar-se a la nova imatge de Som Sant Sadurní. Aquest projecte, portat a terme per Som Sant Sadurní i el Patronat de Turisme, va comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Les funcions de la senyalització comercial són:

- Dirigir i orientar els compradors potencials a les zones d’interès comercial, tant des de fora del municipi com en l’aproximació o dins els mateixos límits de l’eix comercial

Aquest és un sistema d’identificació i senyalització normalitzat, amb l’admissió de particularitats diferenciadores en la imatge, que afirmen i comuniquen les característiques del municipi.

La senyalització comercial de Sant Sadurní d’Anoia la composen 15 elements:

Cartells d’entrada al municipi.

Cinc elements ubicats a les principals entrades del municipi informen de l’existència d’un centre comercial a cel obert.

Senyalitzacio comercial - entrada

Banderoles d’aproximació.

Tres elements ubicats a la plaça del Pont Romà, al carrer Sant Josep i al carrer Mestre Antoni Torelló, informen de la proximitat de l’eix comercial.

Senyalitzacio comercial - entrada2

 

Opis direccionals als aparcaments.

Dos elements ubicats al carrer Baríton Maties Ferret i a la plaça de l’Era d’en Guineu, informen de la proximitat d’un aparcament públic, l’aparcament del Pont Romà i el del Centre en aquest cas. A més, a la part posterior incorporen un plànol del municipi on s’indiquen els punts de major activitat comercial, els aparcaments públics i l’Oficina de Turisme.

 

Senyalitzacio comercial - entrada3

 

Opis de delimitació.

Dos elements ubicats al carrer Jacint Verdaguer i a la plaça Homenatge a la Vellesa, informen de l’entrada a l’eix comercial. Aquests elements també incorporen el plànol del municipi.

Senyalitzacio comercial - entrada4

 

Opis d’informació amb cartellera.

Tres elements ubicats al carrer Raval, a la rambla de la Generalitat a l’alçada del carrer Barcelona i a la rambla de la Generalitat a l’alçada del carrer Doctor Barraquer, informen de les actuacions que es porten a terme des de l’entitat gràcies a la cartellera que incorporen en una de les seves cares. A l’altra cara de l’opi també hi ha el plànol del municipi.

Cartells d’entrada al municipi
xhampster