1 desembre 2021

16 de Maig. Demostració de tall de pernil Ibèric 'Dehesa de Extremadura' a Cal Miqueló

tall_miquelo
xhampster