7 desembre 2021

Nota legal

IniciNota legal

Informació legal

Som Sant Sadurní no es responsabilitza de la informació no elaborada per aquesta entitat o publicada sense el seu permís. Tampoc es fa responsable de la informació continguda en pàgines web alienes connectades directa o indirectament per enllaços amb les pàgines de Som Sant Sadurní. La presència d’enllaços en les pàgines web de Som Sant Sadurní té finalitat merament informativa i no suposa en cap cas suggeriment, invitació o recomanació d’aquests enllaços.

Som Sant Sadurní declina qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, limitar-ne o impedir-ne l’accés quan ho consideri convenient. Som Sant Sadurní no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics. Tampoc es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades. No és permès, d’acord amb la legislació vigent, la còpia, reproducció, distribució, comercialització o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació d’aquestes pàgines web, sense l’autorització prèvia de Som Sant Sadurní.

Informació corporativa (LSSICE)

 • Dades del responsable del web www.somsantsadurni.com
 • Titular: Unió de Botiguers de Sant Sadurní d’Anoia i comarques
 • Identificació fiscal: G08935447
 • Adreça social: Sant Antoni, núm. 9, 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
 • Telèfon: (+34) 93 891 09 96
 • Fax: (+34) 93 818 30 29
 • A/e: info@somsantsadurni.com

Copyright i propietat industrial

 • Els models d’utilitat (Llei Orgànica 11/1986, de 20 de març, que regula el règim jurídic de patents d’invencions i models d’utilitat. BOE núm. 73)
 • Les marques, logotips i altres signes distintius (Llei Orgànica 17/2001, de 7 de desembre de 2001, de normes reguladores de marques. BOE núm. 294)
 • Les patents (Llei Orgànica 11/1986, de 20 de març, que regula el règim jurídic de patents d’invencions i models d’utilitat. BOE núm. 73)
 • Els models, esquemes i dibuixos industrials.

Els textos, imatges, animacions, dissenys i arquitectures de la informació digital continguts en aquest web són propietat exclusiva de Som Sant Sadurní. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de tenir el consentiment exprés de Som Sant Sadurní.

Llei de protecció de dades (LOPD)

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que, omplint qualsevol formulari en aquest lloc web, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Som Sant Sadurní, amb el fi d’informar i atendre les seves demandes tot protegint-les de terceres persones que no gaudeixin del seu consentiment exprés. Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades de caràcter personal enviant un correu electrònic a info@somsantsadurni.com o adreçant-se per carta a Som Sant Sadurní, carrer Sant Antoni, núm. 9, 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), indicant clarament en l’assumpte: tutela de drets LOPD.

La pàgina de Som Sant Sadurní sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

L’enviament d’aquest correu electrònic implica l’acceptació de les clàusules exposades.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats de Som Sant Sadurní, d’acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

Som Sant Sadurní garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d’aquestes dades.

xhampster